Javnost
 
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 144/10 i 77/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za istraživanje. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Ivana Šibla 9-11, 10 000 Zagreb
 • na broj fax-a: +385 1 8886 831
 • elektroničkom poštom na: info@azi.hr

 • ili donijeti osobno u pisarnicu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu radnim danom od 08.00 do 16:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu: .pdf| .csv
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu: .pdf| .csv
  Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
  Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  Katalog informacija
  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012.
  Obrazac zahtjeva za podacima iz nacionalne baze podataka: .docx| .pdf