Prijava događaja
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu NN 92/14

Obvezno i dobrovoljno izvješćivanje

Članak 108.

(1) Svaka osoba za koju je propisana obveza izvješćivanja, koja je u okviru obavljanja zadaća iz svoje nadležnosti sudjelovala u ili saznala za događaj povezan sa sigurnošću, a izvješćivanje kojeg je obvezno u skladu s posebnim propisom kojim je utvrđeno izvješćivanje događaja povezanih s sigurnošću, obvezna je o tome u propisnoj formi izvijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje.

(2) Svaka osoba bi trebala dobrovoljno izvijestiti Agenciju i Agenciju za istraživanje o svim događajima za koje smatra da predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost za sigurnost.