Kontakt
 
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Ivana Šibla 9-11, 10000 Zagreb
T: +385 1 8886 830
F: +385 1 8886 831
Web stranica: www.ain.hr
E-mail: info@ain.hr


ODJEL ZA ISTRAGE NESREĆA U ZRAČNOM PROMETU
M: +385 99 807 1301 (dežurni telefon - 24h)
E-mail: air.safety@ain.hr

ODJEL ZA ISTRAGE NESREĆA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
M: +385 99 807 1298
E-mail: rail.safety@ain.hr

ODJEL ZA ISTRAGE NESREĆA U POMORSKOM PROMETU
M: +385 1 8886 830
E-mail: maritime.safety@ain.hr