O nama
 
Agencija ima tri glavna istražitelja, po jednog za svako pojedino područje istraživanja.

Glavni istražitelji vode i odgovorni su za stručni rad Agencije, svaki za pojedino područje istraživanja.

Ovlasti, odnosno mjere koje mogu poduzimati glavni istražitelji uređuju se zakonima kojima se uređuje zračni promet, pomorstvo te sigurnost i interoperabilnost željezničkog prometa kao i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Glavne istražitelje imenuje i razrješava ravnatelj Agencije uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.