Zapošljavanje

Objavljeni natječaji
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Viši stručni savjetnik zrakoplovne struke (m/ž) - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Zaključak o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Istražitelj pomorskih nesreća (m/ž) - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Zaključak o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem
Obavijest o izboru kandidata
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Istražitelj zrakoplovnih nesreća (m/ž) - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Zaključak o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Istražitelj željezničkih nesreća (m/ž) - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Zaključak o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem
Obavijest o izboru kandidata
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Viši stručni savjetnik zrakoplovne struke (m/ž) - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Zaključak o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem
Odluka o poništenju javnog natječaja
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Istražitelj pomorskih nesreća (m/ž) - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Odluka o poništenju javnog natječaja