Javna nabava

Javna nabava, sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) obavještavamo da ravnatelj, zamjenik ravnatelja, glavni istražitelje te ostali ovlašteni predstavnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: Agencija) istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Prve izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Prve izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu
Druge izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015. -2017. s pogledom do 2020. godine
Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu
Plan nabave Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu
Objavljeni natječaji
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu trenutno nema objavljenih natječaja.