Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Srednji kanal, između otoka Iža i otoka Ugljana - 05.09.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.09.2019.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 29.08.2019.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 03.08.2019.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 02.08.2019.

Sigurnosne preporuke

Uključeni prijevoznik trebao bi unutar Plana i programa redovitog poučavanja strojovođa posvetiti veću pozornost na sadržaje vezane za poslovne specifičnosti u okviru tehnološkog procesa rada po pojedinim kolodvorima ili pružnim dionicama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019.
Upravitelj infrastrukture trebao bi prilikom modernizacije signalno sigurnosnog uređaja kolodvora Kutina TP ukinuti grupni izlazni signal oznake CT 6-9 i postaviti pojedinačne svjetlosne signale za vozne putove izlaza sa 6, 7, 8 i 9 kolosijeka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 19.08.2019.
Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Češke Republike reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima češke državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja sigurnosne narukvice od strane osobe koja upravlja gliserom tijekom cijelog vremena trajanja plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 12.07.2019.
Preporuča se nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske reguliranje propisa o obaveznom posjedovanju sigurnosne narukvice na svim gliserima hrvatske državne pripadnosti, neovisno o njihovoj namjeni (za osobne, gospodarske ili javne namjene) te obavezu korištenja sigurnosne narukvice od strane osobe koja upravlja gliserom tijekom cijelog vremena trajanja plovidbe.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 12.07.2019.
Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se kroz interne propise Ministarstva dodatna pažnja posveti edukaciji svih članova posade brodova i brodica Ministarstva, a vezano uz rukovanje ugrađenim navigacijskim sustavima koji su ugrađeni na brodu ili brodici na koje su raspoređeni, kako bi pored zapovjednika barem još jedan član posade imao potrebna znanja i vještine potrebne za rukovanje tim specifičnim navigacijskim sustavima.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 25.04.2019.